Gemaakt door Joost van Oorschot

zondag 11 maart 2007

Werkstuk de Landmacht

Inleiding

Ik maak mijn werkstuk over de landmacht. Ik heb dit onderwerp gekozen ,omdat je er veel over kan vertellen. Mijn werkstuk heeft 7 hoofdstukken. Eerst vertel ik over het leger en de landmacht. Daarna over de VS en de samenwerking tussen verschillende landen. Verder een hoofdstuk over rangen en over wapens en tanks. En tot slot in hoofdstuk 7 de dienstplicht en de beroepsmilitair.

Hoofdstuk indeling

1. Het leger
2. De landmacht
3. VS en de NAVO
4. Oorlog en vredesmissies
5. Rangen
6. Wapens en tanks
7. Dienstplicht en beroepsmilitair


Hoofdstuk 1 Het leger

Het ministerie van defensie is de baas van het leger. Het leger bestaat uit vier onderdelen, dat wordt ook wel de krijgsmacht genoemd. De krijgsmacht bestaat uit de volgende onderdelen:

· De Koninklijke Landmacht, werkt op het land.
· De Koninklijke Marine, werkt op zee.
· De Koninklijke Luchtmacht, werkt in de lucht.
· De Koninklijke Marechaussee, is de politie van de krijgsmacht.

De krijgsmacht heeft drie hoofdtaken, dat zijn:

· Het verdedigen van het eigen grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook de verdediging van het grondgebied van de Nederlandse bondgenoten hoort hierbij.
· Het beschermen van andere landen als daar onrust is.
· Het helpen bij het bestrijden van rampen en onrusten.

In mijn werkstuk zal ik het vooral over de landmacht hebben.

Hoofdstuk 2 De landmacht

De landmacht moet snel en goed kunnen reageren op onverwachte situaties, daarom worden ze ook goed en veel getraind.

De hoofdtaken van de landmacht zijn:

· In de hele wereld helpen aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Stabiliteit betekent dat waar oorlog dreigt en voor gezorgd wordt dat er geen oorlog uitbreekt.
· De verdediging van het Nederlandse grondgebied en dat van de bondgenoten. Bondgenoten zijn landen waarmee een overeenkomst is gesloten. In hoofdstuk 3 leg ik dat verder uit.
· De ondersteuning van civiele autoriteiten (dat zijn o.a. de politie en brandweer) bij de orde bewaring, rampenbestrijding en het verlenen van hulp aan mensen. Dit gebeurt in Nederland en in andere landen.

De landmacht blijft op het land, en is het grootse onderdeel van de krijgsmacht, en heeft 34.000 mensen in dienst. De landmacht komt echt op de plek die beschermt moet worden. Dat is anders dan bij de luchtmacht of bij de marine. Daar geven ze bescherming van afstand. De landmacht is het oudst van alle onderdelen van de krijgsmacht. In de geschiedenis is er eigenlijk altijd gevochten met soldaten. Er was altijd wel ergens een koning die zijn land wilde uitbreiden. Daar werd vaak flink om gevochten.

De landmacht wordt tegenwoordig niet vaak ingezet om Nederland te beschermen tegen een vijand. In Nederland wordt de landmacht nu meestal ingezet voor grote hulp activiteiten.
Die hulp kan bestaan uit het aanleggen van tijdelijke (nood)bruggen of het uitlenen van tenten. Soms gebeurt dit gratis, soms wordt er iets voor terug gevraagd. Ook andere overheidsinstanties (b.v. politie) roepen de landmacht regelmatig te hulp in, bijvoorbeeld bij situaties waarin ze niet de juiste spullen hebben of kennis tekort schiet. Met name het Explosieven Opruimingscommando wordt vaak gevraagd voor het onschadelijk maken van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook bij rampen zoals de overstromingen in Limburg of de mond- en klauwzeer bij het vee, stond de landmacht klaar. Dat gebeurde ook bij de vogelpest. Ook bij terroristische dreigingen wordt de landmacht ingezet.


Hoofdstuk 3 VS en de NAVO

Aan het eind van de tweede wereldoorlog waren een heleboel landen betrokken bij het sluiten van de vrede. Er moesten veel afspraken gemaakt worden, daardoor ontstonden twee partijen. Aan de ene kant waren landen die Duitsland aan het westen hadden aangevallen, zoals Amerika, Canada en Groot-Brittannië. Aan de andere kant was er de Sovjet Unie die Duitsland vanuit het oosten had verslagen. De landen aan de oostkant van Duitsland sloten zich aan bij de Sovjet Unie en de landen ten westen van Duitsland sloten zich aan bij Amerika.


In een militaire parade loopt iedereen op de maat.

Na de oorlog kwamen er twee grote organisaties:

· Het Warschaupact: de Sovjet Unie met de Oost-Europese landen spraken af dat ze zouden samenwerken en elkaar zouden helpen als een land werd aangevallen.
· De NAVO: NAVO staat voor Noord Atlantische Verdrags Organisatie. Hierin werken Amerika, Canada en de meeste West-Europese landen, maar ook Turkije en Griekenland samen.

Er ontstond een wapenwedloop tussen het Warschaupact en de NAVO. Dat wil zeggen dat de organisaties steeds meer en betere wapens maakten. Uiteindelijk kwam iedereen er achter dat niemand oorlog wilde en ze probeerde afspraken te maken om een deel van de wapens te vernietigen en meer met elkaar samen te werken.

Hoofdstuk 4 Oorlog en vredesmissies

Nu werken veel landen samen in een organisatie die de Verenigde Naties heet. De afkorting daarvan is de VN. De VN stuur legers naar landen waar gevochten word. De VN zet soms ook legers in van de NAVO.

Soldaten van een vredesmissie van de VN dragen altijd blauwe baretten of helmen en worden ook wel eens blauwhelmen genoemd.

Tegenwoordig worden er steeds meer grote afstandswapens gebruikt en wordt de landmacht
bijna alleen nog maar ingezet voor vredesmissies. Nu worden er vooral bommen gegooid, aanslagen gepleegd en raketten afgevuurd.

Er is al een tijd geen echte oorlog meer geweest waar de landmacht in heeft meegevochten.
De laatste grote oorlog waar de landmacht in meevocht was de tweede wereldoorlog.

De landmacht vecht niet alleen met landen, ook krijgen ze soms een vredesmissie. Dan moeten ze onder andere de rust in een land bewaren. Nu zit de landmacht bijvoorbeeld in Irak waar ze de mensen uit elkaar houden. Ook gaat de landmacht vaak naar arme landen om etenspakketten te brengen. En als er een ramp is gebeurd als een aardbeving gaat de landmacht op weg om te helpen.

Hoofdstuk 5 Rangen

Niet alleen bij het leger zijn rangen, ook bij de brandweer bijvoorbeeld. Ook zijn ze bij alle verschillende vakken anders. Bij de landmacht bestaan die rangen uit sterren en strepen op de schouders en je kan het zien aan de mouw van een uniform.
Hieronder kan je een schema zien van de belangrijkste rangen die er in het leger zijn.


Manschappen
soldaat


korporaals
korporaal
korporaal 1e klasse


onderofficieren
sergeant
sergeant 1e klasse


officieren
tweede luitenant
eerste luitenant
kapitein


hoofdofficieren
majoor
kolonel


opperofficieren
luitenant-generaal
generaal

Hoofdstuk 6 Wapens en tanks

In de landmacht worden verschillende soorten wapens gebruikt. De wapens zijn bijna allemaal met kogels. Het voordeel van deze wapens is dat je over grote afstand een tegenstander kunt uitschakelen.
Soldaten besteden veel tijd aan het leren omgaan met wapens. Ze moeten leren hoe de wapens worden gebruikt, in welke houding je het wapen het best kunt gebruiken, en hoe je het wapen schoonmaakt. Ook de veiligheid is heel belangrijk: hoe zorg je bijvoorbeeld dat een wapen niet per ongeluk afgaat. Een van de moeilijkste dingen is het leren richten.

Geweren
Met een geweer kan snel achter elkaar geschoten worden. Het geweer bij de Koninklijke Landmacht heet een Diemaco. Als je de trekker overhaalt komen er 1 of 3 schoten tegelijk uit, dit heet semi-automatisch. Hij heeft een bereik tot 550 meter. Dit wapen wordt het meest gebruikt door voetsoldaten. Het geweer is wel een meter lang en weegt 3,7 kilogram.

Pistool
Het pistool heeft een bereik van zo'n vijftig meter. Het wordt vooral door officieren en gewondenverzorgers gedragen, voor zelfverdediging in noodgevallen.

Mitrailleur
Met de mitrailleur kan alleen automatisch gevuurd worden, dat betekent dat als je de trekker overhaalt er niet 1 kogel komt maar een heleboel. Hij lost 700-750 schoten per minuut. Het wapen staat op een standaard; hij is vrij zwaar en kan heel ver schieten. Hij moet liggend bediend worden. Hij heeft een bereik tot wel 1800 meter.

Handgranaat
Een handgranaat is een soort van bom die je met de hand kan gooien. Er zijn verschillende soorten handgranaten. Met sommige blaas je een kamer op, met andere kun je brand stichten of een rookgordijn leggen.Tanks (Leopard-2)
De landmacht gebruikt de Leopard-2 om in een aanval de tegenstander te kunnen beschieten. Met tanks kan een leger zich snel verplaatsen. Tanks zijn gemaakt van gepantserd staal. Met gewone geweren of pistolen kun je een tank daarom niet vernietigen. In een tank zitten een schutter, een bestuurder, een lader en een commandant. Op de Leopard-2 zit een kanon waarmee wel tot 3 kilometer nauwkeurig kan worden geschoten. Hierbij wordt moderne elektronica gebruikt. De Leopard-2 wordt gemaakt door Krauz Mafai; Dat wordt soms ook de Mercedes onder de tanks genoemd.

Hoofdstuk 7 Dienstplicht & beroepsmilitair

Vroeger moesten alle jongens op hun achttiende in dienst, dat heette de dienstplicht. Maar als er uit een gezin al twee jongens in dienst hadden gezeten hoefden de anderen niet meer. Ook als je getrouwd was of ging trouwen hoefde je niet. Je moest dan anderhalf jaar in dienst. Maar de dienstplicht is afgeschaft en je hebt alleen nog maar beroepsmilitairen in het leger.

Om in het leger te kunnen moet je tussen de 17 en 27 jaar zijn. Als je solliciteert word je eerst grondig onderzocht door artsen. Daarna krijg je een zware opleiding, die duurt minstens drie maanden. Daar leer je alles wat een soldaat moet weten en kunnen. Daarna kan je verschillende wegen uit: wil je bijvoorbeeld in een tank werken of wil je legerarts worden.

Je hoeft niet je hele leven in het leger te werken, je tekent dan een contract voor een paar jaar.

Literatuur en naslagwerk

· Richard Bennett, Militaire strijdkrachten
· Gert van der Maten, De landmacht
· Ministerie van defensie, informatiepakket leger
· www.landmacht.nl
· www.defensie.nl

Creation Myth


The creation of a pipestone quarry

A long time ago, a really long time when the world was still freshly made, Unktehi the water monster fought the people and caused a great flood. Perhaps the Great Spirit, Wakka Takka, was angry with us for some reason. Maybe he let Unktehi win out because he wanted to make a better kind of human. The waters got higher and higher. Finally everything was flooded except the hill next to the place where the sacred red pipestone quarry lies today. The people
climbed up there to save themselves, but it was too late. The water went over that hill. Waves tumbled the rocks, smashing them down on the people. Everyone was killed, and all the blood maked one big pool.

The blood turned to pipestone and created the pipestone quarry, the grave of those ancient ones. That's why the pipe, made of that red rock, is so sacred to them. Its red bowl is the flesh and blood of their ancestors, its stock is the backbone of those people long dead, the smoke rising from it is their breath. I tell you, that pipe, comes alive when used in a ceremony; you can feel power flowing from it.

Unktehi, the big water monster, was also turned to stone. Maybe the Grandfather Spirit, punished her for making the flood. Her bones are in the Badlands now. Her back forms a long high ridge, and you can see her vertebrae sticking out in a great row of red and yellow rocks.
This is how the pipestone quarry was created, many, many years ago. As told, the monster was punished for his bad behavior. It is sad for the people that they died, but the pipestone quarry can still be visited today.

Gedicht Bieb

Niets veranderd
In de moderne bibliotheek
Zijn er nog steeds boeken van papier
Er is niks veranderd, geen steek
Alle boeken vind je hier

De meeste dingen digitaal
Maar niet de bieb
Die blijft normaal
Het is goed zoals het is

De haas, de kat en de mol

Het verhaal speelt zich lang geleden af, in een land heel ver hiervandaan. In dit land was een bos, een magisch bos. Het was een bos waar dieren konden praten. Er zijn duizenden verhalen over de dieren in dit bos. Dit verhaal gaat over Felix Kat, Meneer Haas en Gravertje de Mol.

Het was een warme, zonnige dag in het bos. Het bos was een prachtige plek, vol met vreemde bomen zonder naam. Het was niet zo dicht bebost en het had veel open plekken. Iedereen deed zijn dagelijkse dingen; Gravertje de Mol was druk bezig gangen te graven, Meneer Haas deed zijn dagelijkse wandeling, maar er was echter iets mis. Felix Kat probeerde de kuikentje van de boer te stelen. Felix Kat was een sluw, gemeen dier, zo zwart als de nacht. Hij had kleine, geniepige oogjes. Hij keek de hele tijd zenuwachtig om zich heen. Hij lokte de kuikentjes met wat voer onder een kist, die omhoog werd gehouden door een stokje. Toen alle kuikentjes eronder waren pakte Felix Kat het stokje weg, en viel de kist over de kuikentjes. Ze zaten gevangen. Felix Kat was tevreden met zijn resultaat. Maar voordat hij ging eten wilde hij eerst even slapen, want op zo’n warme dag wordt je snel moe.
Op dat moment kwam Meneer Haas de hoek om. Meneer Haas is een eerlijk dier en houdt van gerechtigheid. Hij liep netjes in pak, en hij was ook te herkennen aan zijn bolhoed en zijn wandelstok. Meneer haas hoorde het gepiep van de kuikentjes en keek om zich heen. Hij zag Felix Kat en de kist, hij kon horen dat het gepiep uit de kist kwam. Meneer Haas wilde de kuikentjes graag bevrijden, dus bedacht hij een plannetje. Als hij een tunnel zou graven tot onder de kist, zou hij de kuikentjes via die tunnel in veiligheid kunnen brengen. Maar ja, hoe maak je nu weer zo snel een tunnel? Daar had Meneer Haas al een antwoord op,
hij haalde Gravertje de Mol erbij. Hij legde zijn plan uit en Gravertje de Mol begon meteen te graven.
Gravertje de Mol is aardig, maar vooral heel erg behulpzaam, dus hij wilde dit wel doen voor zijn vriend. Gravertje de Mol was een klein mollig molletje. Er zat altijd zand in zijn vacht van het graven. Hij kon uitstekende tunnels graven, maar dit was toch wel een moeilijke klus voor hem. Want hoe kwam hij nu precies onder die kist uit. Het moest heel erg precies gebeuren, want als hij voor Felix Kat’s neus naar boven zou komen was hij er geweest. Maar hij stippelde zijn route goed uit en kwam precies onder de kist. Hij bracht de kuikentjes in veiligheid en legde een muizenval ervoor in de plaats. Dat was om Felix Kat op zijn donder te geven.
Toen Felix Kat wakker werd hoorde hij z’n maag rommelen, eigenlijk had hij wel trek in een lekker kuikentje. Hij graaide met zijn hand onder de kist. “Klap” de muizenval schoot dicht. Wat had die Felix Kat toch een pijn, hij kon zijn hand niet uit de muizenval krijgen. Meneer Haas en Gravertje Mol kwamen naar hem toe. Ze zouden hem helpen om de muizenval los te krijgen, maar alléén als hij beloofde nooit meer iets te stelen. Felix Kat ging huilend om de pijn akkoord. Toen ze de muizenval eenmaal van zijn hand los hadden gekregen, zei Felix Kat dat het hem speet en dat hij nooit meer iets slecht zou doen.

Meneer Haas en Gravertje Mol hebben alle kuikentjes weer teruggebracht naar de boer, die er erg blij mee was. En Felix Kat? Hij heeft nooit meer iemand kwaad gedaan. Hij had zijn lesje geleerd wel geleerd : Boontje komt om zijn loontje.

Joost van Oorschot
G1A

Boekverslag Het paard en de Jongen

A. Boekgegevens

De auteur is C.S. Lewis
De titel van het boek is Het paar en de Jongen.
De uitgeverij is Kok, uit Kampen
Het boek heft 196 bladzijden

B. Titelverklaring

De titel is naar mijn idee gekozen omdat, het boek gaat over een pratend paard en een jongen die samen vluchten.
Ik vind het een goede titel voor het boek, omdat het eigenlijk precies is waar het boek over gaat.

C. Personen

De hoofdpersonen zijn: Shasta, Aravis, Brie en Winne

Shasta is een jongen van ongeveer twaalf, die in de Calormen woont. maar eigenlijk hoort hij in Narnia thuis, want daar is hij geboren.

Aravis is een meisje, van de zelfde leeftijd als Shasta, die vlucht uit de Calormen omdat ze is uitgehuwelijkt aan een vreselijke man.

Brie is een paard uit Narnia, hij is gevangen genomen en naar de Calormen
gebracht. Net als alle andere dieren in Narnia kan hij praten.

Winne is het paard van Aravis. Winne komt ook uit Narnia en kan praten. Ze

D. Tijd en plaats

1. Het verhaal speelt zich af tijdens de verhalen in Het Betoverde Land achter de Kleerkast.
2. De plek waar het zich afspeelt is in de Calormen, een groot, machtig en wreed land. En in Narnia, een vrij land waar dieren kunnen praten. Ook in
het gebied er tussen in speelt zich een deel van het verhaal af.

E. Belangrijkste gebeurtenis.

Als het leger van de Calormen tegen het leger van Narnia gaat vechten. Dit een belangrijke gebeurtenis, omdat dit het beslissende gevecht is tussen de Calormen en Narnia.


F. Stappenplan

· Wanneer: Tijdens de verhalen in Het Betoverde Land achter de Kleerkast.
· Waar: In de Calormen, in Narnia en het gebied er tussen in.
· Wie: Shasta en Brie
· Wat: Terug naar Narnia, onderweg ontmoeten ze Aravis en Winne. Samen
reizen ze verder. Ze raken opgesplitst in Tashbaan. Ze moeten het leger van Rabadash voorblijven tot Narnia om het leger aan te kondigen.
· Hoe: Door de woestijn tussen Narnia en de Colarmen heen zien te komen.


G. Inhoud

Het Paard en de Jongen speelt zich tijdens de verhalen in Het Betoverde Land achter de Kleerkast. Het verhaal speelt zich af tussen de landen Calormen en Narnia en het gebied ertussenin. Het verhaal begint in het verre Calormen waar dieren niet kunnen praten en mensen nog als slaven leven. De jonge Shasta woont daar samen met een arme visser die hij vader noemt. Als op een dag een rijke Tarkaan langskomt die Shasta wil kopen van de visser besluit hij weg te lopen. Maar voor hij zijn plannen uit kan voeren begint het paard van de Tarkaan tegen hem te praten! Het paard, wiens lange naam simpelweg ingekort wordt tot Brie, blijkt een Narniaans Paard dat in zijn jeugd ontvoerd is uit Narnia en nu niks liever wil dan terugkeren.
Samen besluiten ze de lange tocht naar Narnia te ondernemen, dwars door Calormen, de hoofdstad Tashbaan en de woestijn die de grens vormt tussen Calormen en Archenland, het land ten zuiden van Narnia. Onderweg ontmoeten ze twee anderen die op weg zijn naar Narnia: de Calormeense prinses Aravis en haar pratende merrie Winne.
De lange tocht wordt moeilijk wanneer iedereen elkaar kwijtraakt in Tashbaan. Shashta belandt in het gezelschap van de Narniaanse Koningin Susan en haar broer Edmund die denken dat hij de zoon van de Koning van Archenland is. Aravis aan de andere kant komt in het paleis van de Calormeense heerser, de Tisrok, terecht. De zoon van de Tisrok, de slechte Rabadash, is van plan om Narnia aan te vallen omdat Koningin Susan van Narnia hem af heeft gewezen.Ze moeten zo snel mogelijk naar Narnia. Het wordt een race tegen de klok waarin Shasta, Aravis, Brie en Winne moeten proberen de legers van Rabadash voor te blijven en de Koningen van Archenland en Narnia te waarschuwen voor het naderende gevaar.

H. Thema

Als je een doel voor ogen hebt moet je er voor gaan, want Shasta, Brie, Aravis en Winne willen heel graag naar Narnia. Daar doen ze dan ook alles voor wat er voor nodig is.

I. Commentaar op het thema

Ik ben het eens met dit thema. Ik vind dat als je echt een doel voor ogen hebt moet je er ook alles er voor doen om dat doel te kunnen behalen. Dat vind ik omdat als je dat niet doet, je niks kan bereiken in het leven.

Boekverslag Robin Hood

A. Boekgegevens
Titel: Robin Hood
Schrijver: Rosemary Sutcliff
Vertaler: Ruth Wolf
Uitgever: Leopold,
Plaats: Amsterdam 2003
Aantal bladzijden: 290

B. Titelverklaring
Het boek heet Robin Hood, omdat het over de avonturen van Robin Hood gaat.

C. Personen
De hoofdpersoon in het boek is Robin Hood
Robin Hood is aan het begin van het boek ongeveer 20 jaar en aan het eind van het boek ongeveer 60. Hij heeft meestal jagersgroene kleren aan, net als alle andere Vrijbuiters. Hij strijdt tegen de rijke baljuws en geestelijken die het de armen moeilijk maken

D. Tijd en plaats
Het verhaal speelt zich af in de elfde eeuw.
2. De plaats waar het verhaal zich afspeelt is in Barnesdale, Het bos van Barnesdale (het Groene Bos), Nottingham, de Dunwoldklippen en nog verschillende andere plaatsen in die omgeving.

E. Belangrijkste gebeurtenis
De belangrijkste gebeurtenis in het boek is het moment dat Robin Hood’s boerderij in beslag wordt genomen en hij vogelvrij verklaard wordt. Daardoor komt op het idee komt om met een paar mannen naar het Groene Bos te gaan en een rover te worden. Dit is de belangrijkste gebeurtenis uit het verhaal, omdat dit het begin is van de Vrijbuiters die Robin Hood leidt in het boek.

F. Het stappenplan
· Robin Hood wordt vogelvrij verklaard.
· Hij gaat met wat andere mannen naar het Groene Bos.
· Hij begint een leven als Vrijbuiter en strijdt voor de armen.
· Hij komt zijn trouwe vriend Kleine Jan tegen.
· Hij stort zich in een aantal avonturen, onder andere de keer dat hij zijn liefde Marion redt van een wrede baron.
· Robin Hood sterft door zijn omgekochte nicht die hem vergiftigd.

G. De samenvatting van het boek
Robin Hood en de andere mannen maken ze veel avonturen mee. Ieder hoofdstuk in het boek is eigenlijk een klein verhaal opzich. Ik kan het niet over ieder avontuur schrijven, maar de belangrijkste heb ik eruit gehaald.

Het verhaal begon toen Robin Hood werd beschuldigd van het schieten op herten van de koning. Much, een vriend van Robin kwam hem op tijd waarschuwen. Hij ging terug naar zijn boerderij om zijn spullen te halen maar, er waren al wachten van het ambt om zijn dienaren en spullen te bemachtigen. Hij kon samen met Much zijn dienaren bevrijden en trokken nu met zijn zessen het bos in.

Ze waren nu vogelvrij. Nu werd Robert van Locksley Robin van Barnesdale omdat hij de leider van het bos van Barnesdale was geworden. Op een dag kwam Robin een man tegen. Na een meningsverschil deden ze een stokken gevecht. Voor het eerst vond Robin een gelijk waardige tegenstander. Deze man heette Jan (Kleine Jan) en hij sloot zich aan bij Robin en zijn mannen.
Robin’s liefde Marion zou moeten gaan trouwen met een wrede hertog. Toen Robin dit nieuws hoorde ging hij haar bevrijden, want Marion was de liefde van zijn leven toen hij nog niet vogelvrij verklaard was. De Vrijbuiters gingen op weg en toen ze er aangekomen waren, ging Robin naar binnen en de rest wachtte aan de rand van het bos. In het kasteel merkte Robin dat Marion was gevlucht. Hij keerde terug naar de Vrijbuiters en ze begonnen te zoeken. Na een lange zoektocht vond Robin haar uiteindelijk, hij nam haar mee naar hun schuilplaats en ze trouwden dezelfde dag nog.

Op een dag gingen Robin en zijn mannen in gevecht met Gwijde van Gisborne. Gwijde wist een heel leger op te trommelen, want hij was een bloedverwant van de koning. Robin’s mannen wisten Gwijde te doodden. Robin werd door een zwaard in z’n zij geraakt. Robin moest verpleegkundige hulp krijgen, dus ging hij naar een nicht van hem in een klooster. Een boze vriend van Gwijde hoorde ervan en kocht zijn nicht om, om Robin te vergiftigen. Robin Hood stierf als een Vrijbuiter.

H. Thema
Het thema van het boek is: Als er onrecht is, moet je je daar niet zomaar bij neerleggen of de makkelijkste weg kiezen, maar er tegen strijden. Robin Hood had bijvoorbeeld ook niks kunnen doen, of zich bij de wrede baljuws kunnen aansluiten.

I. Commentaar op het thema
Zelf heb ik dit ook wel eens meegemaakt. Een jongen in mijn klas werd gepest en toen heb ik hem geholpen zodat hij niet meer gepest werd.
Als ik in een situatie met onrecht terecht zou komen, zou ik het onrecht tegen gaan.
Ik vind het een goed thema, want het laat je inzien dat er veel onrecht in de wereld is wat we eigenlijk tegen zouden moeten gaan.


Snow-white modern version
Once upon a time, in a country far, far away, a queen was chatting with her friends on the internet while staring outside her window at the beautiful snow. She was typing so fast and so long, that her fingers began to bleed. A droplet of blood fell on some snow that lay on the windowstill. As she looked at the blood on the snow she said to herself, "Oh, how I wish that I had a daughter that had skin white as snow, lips red as blood, and hair black as the night."Soon after that, the queen gave birth to a baby girl who had skin white as snow, lips red as blood, and hair dark as the night. They named her Princess Snow White, but sadly, the queen died after giving birth to Snow White.

Soon after, the king took a new wife who was beautiful, but very proud and possessed evil powers. She also possessed a magic laptop, to whom she would often ask, "laptop, laptop on my lap, who's the fairest of them all?" and to which the laptop would always answer, "You are." But after Snow White became seven when she asked her laptop, it responded, "Queen, you're the fairest where you are, but Snow White is more beautiful by far."

The Queen was jealous, and ordered a gangster to take Snow White into the getto to be killed. She demanded that the gangster return with Snow White's lungs and liver as proof. The gangster took Snow White into the getto, but found himself unable to kill the girl. Instead, he let her go, and brought the queen the lungs and liver of somebody else.
Snow White discovered a tiny cottage in the getto, belonging to seven members of a gang of youth, where she rested. Meanwhile, the Queen asked her laptop once again, "Who's the fairest of them all?", and was horrified when the laptop told her that Snow White, who was alive and well and living with the gang of youth, was still the fairest of them all.

Three times the Queen disguised herself and visited the gang of youth’s cottage trying to kill Snow White. First, disguised as a peddler, the Queen offered colorful stay-laces and laced Snow White up so tight that she fainted, and the Queen took her for dead. Snow White was revived by the members of the gang of youth when they loosened the laces. Next, the Queen dressed as a different old woman and combed Snow White's hair with a poisoned comb. Snow White again collapsed, and again the gang members saved her. Lastly the Queen made a poisoned iPod, and in the disguise of a seller offered it to Snow White. She was hesitant, so the Queen took one earphone ( the one that wasn’t poisened ) and gave the poisoned earphone to Snow White. She listened to the music of the iPod and immediately fell into a deep, magical sleep. When the gang members found her, they could not revive her, so they placed her in a glass coffin, thinking that she had died.

Time passed, and a policeman travelling through the land saw Snow White in her coffin. The policeman was enchanted by her beauty and instantly fell in love with her. He ordered the gangmembers to let him have the coffin. The policeman and his men carried the coffin away, but as they went they stumbled. The coffin jerked and the poisened earphone of the iPod popped out of her ear. The policeman then declared his love and soon a wedding was planned. The vain Queen, still believing that Snow White was dead, again asked her laptop who was fairest in the land and yet again the laptop disappointed her by responding that, "You, my queen, are fair; it is true. But the young queen is a thousand times fairer than you." Not knowing that this new queen was indeed her stepdaughter, she arrived at the wedding, and her heart filled with the deepest of dread when she realized the truth. As punishment for her wicked ways, she had to listen to rap and R ‘n B music all the rest of her life.

The policeman and Snow-white, found a nice house in the sub-urbs and got three healthy children. They lived happily ever after
Joost van Oorschot, G1a

Book Report - Harry Potter

Bibliographical information
Bloomsbury, 1997.

Name of the book
Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Author
J.K. Rowling

Number of pages
223

Explanation of the title
Harry potter has to prevent Lord Voldemort from stealing the Philosopher’s stone. That’s why the title of the book is Harry Potter and the Philosopher’s stone.

Description of the main characters
Harry Potter: The main character of the story, he’s 11 years old. He lives with his aunt and his uncle. He is really famous in the wizard world, but he is treated badly by his aunt and uncle.

Ron Weasly: Harry Potter’s best friend, Ron meets Harry in the train to Hogwarts. Hogwarts is the wizardry school where Ron, Harry and Hermione go.

Hermione Granger: Hermione Granger is a smart girl, with “non-magic” parents. She argues a lot with Ron.

Setting of the action
A part of the story happens at Privet Drive 4 (Harry’s home) and the other part of the story happens at Hogwarts. In the story isn’t told where Hogwarts is.

Time of action
The story starts at November 1, 1981.

Theme of the book
Harry lives with his aunt, uncle and his nephew, because his parents were murdered by Lord Voldemort. His aunt and uncle are very unkind to him, and he has to sleep in a cupboard under the stairs. One day, a letter arrives for Harry Potter. When uncle Vermon sees that letter, he takes it and he reads it. Aunt Petunia and uncle Vernom’s greatest nightmare is becoming true; Harry got a letter from Hogwarts. His aunt and uncle want to be normal, and don’t want anything unnatural in their lives, like magic. Uncle Vermon burns the letter so that Harry wouldn’t see it. Every day they are getting more letters form Hogwarts, and eventually Harry manages to read one. The
half-giant Hagrid helps Harry to buy wizardry equipment and Harry goes to Hogwarts. At Hogwarts Harry meets Ron and Hermione and have a lot of adventures. Like when a mountain-troll gets in the school and Harry, Ron and Hermione manage to defeat it. And the biggest adventure is when Lord Voldemort wants to steal the Philosopher’s stone, a stone that will give the owner eternal life. And it is at Hogwarts. Harry wants to prevent Lord Voldemort from stealing it and he defeats Lord Voldemort. But Lord Voldemort isn’t dead, he gets away and will meet Harry again in chapter 2.